Контакт

бул. Илинден бр.1 1000 Скопје, Р. Македонија

тел. + 389 2 3243 777

факс. + 389 2 3243 789

E-mail : contact@kbprvo.com.mk

инфо број : 02 / 32 43 772Ваш коментар