ДОБИВАЈТЕ ГО ВАШИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА СОСТОЈБА НА СМЕТКА - НА ВАШ E-MAIL!

 

Се што треба да направите е да го пополните соодветниот формулар, односно:

Доколку сте член на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје од вториот пензиски столб или КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје од третиот пензиски столб, треба да го пополните подолниот формулар

Формулар за известување на член по пат на електронска пошта

 


Доколку сте компанија
и имате професионална пензиска шема во КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје од третиот пензиски столб, треба да го пополните подолниот формулар

Формулар за известување на осигурител по пат на електронска пошта

Пополнетиот и потпишан формулар можете да го доставите (лично или по пошта) до КБ Прво пензиско друштво АД Скопје на адреса Бул. Илинден бр.1, 1000 Скопје или во било која од експозитурите на Комерцијална банка АД Скопје што се наведени на нашата интернет страна во менито „Продажна мрежа“. 
 Ваш коментар