Side Area Logo
Добро дојдовте на нашата веб страна
Поврзи се со нас
 

Блог

Преку унапредување на животната средина, до сигурна финансиска иднина

Главна  и единствена дејност на пензиските друштва во системот на капитално финансирано пензиско осигурување претставува управувањето со задолжителните/доброволните пензиски фондови, нивно претставување пред трети лица, како и други дејности поврзани со управувањето. Пензиското друштво кое управува со задолжителните и доброволните пензиски фондови е должно средствата

ПОВЕЌЕ

Воениот конфликт во Украина ги раздрма финансиските пазари

Воениот конфликт во Украина ги раздрма финансиските пазари. Почетокот на воениот конфликт во Украина предизвика сериозно нарушување на значаен дел од економските односи помеѓу Русија и остатокот од светот.  Ова, барем на краток рок, ќе предизвика значајно влијание врз светката економија. Особено погоден е Европскиот регион,

ПОВЕЌЕ