Side Area Logo
Добро дојдовте на нашата веб страна
Поврзи се со нас
 

Блог

ПЕНЗИИ ОД ДВОСТОЛБЕН ПЕНЗИСКИ СИСТЕМ

Можеби едни од најчестите прашања што си ги поставуваме додека работиме е колкава ќе ни биде пензијата. Кога можеме да се пензионираме? Колку ќе трошиме додека сме во пензија? Возраста на која ќе се пензионираме и должината на работниот век има огромно влијание врз сумата што

ПОВЕЌЕ

Кои ризици се преземаат при инвестирањето на средствата и колку се сигурни парите кои ги вложуваме? Има ли гаранции?

Пензиските фондови се една од најсигурните опции за инвестирање на средствата за сите оние кои сакаат да ја обезбедат својата финансиска иднина по пензионирањето. Сепак, како и секоја друга опција за инвестирање, пензиските фондови исто така носат одредено ниво на ризик. Затоа, ќе објасниме кои

ПОВЕЌЕ

Преку унапредување на животната средина, до сигурна финансиска иднина

Главна  и единствена дејност на пензиските друштва во системот на капитално финансирано пензиско осигурување претставува управувањето со задолжителните/доброволните пензиски фондови, нивно претставување пред трети лица, како и други дејности поврзани со управувањето. Пензиското друштво кое управува со задолжителните и доброволните пензиски фондови е должно средствата

ПОВЕЌЕ

Воениот конфликт во Украина ги раздрма финансиските пазари

Воениот конфликт во Украина ги раздрма финансиските пазари. Почетокот на воениот конфликт во Украина предизвика сериозно нарушување на значаен дел од економските односи помеѓу Русија и остатокот од светот.  Ова, барем на краток рок, ќе предизвика значајно влијание врз светката економија. Особено погоден е Европскиот регион,

ПОВЕЌЕ