Side Area Logo
Добро дојдовте на нашата веб страна
Поврзи се со нас
 

Нашиот тим

Тимот на КБ Прво пензиско друштво е составен од стручни и динамични лица со богато искуство во повеќе области од доменот на работа како што се инвестирањето, финансиите, управувањето со ризици и сл.

Основните начела кон кој се придржуваме во нашето работење се:

Фокус кон клиентите – членовите

Перфекционизам во работењето

Интегритет

Лидерство

Тимска работа

Почитување на луѓето и околината

Менаџмент на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје:
  • Весна Стојановска – Претседател и член на Управен одбор -Генерален директор
  • Предраг Милошевски – Член на Управен одбор – Втор Генерален директор
Раководни лица:
  • Билјана Русомарова – Раководител на Сектор за сметководство
  • Горан Мартиноски – Раководител на Сектор за управување со средствата
  • Марија Спасев – Раководител на Сектор за управување со ризици
  • Зоран Илиевски – Раководител на Сектор за внатрешна ревизија
  • Андријана Зариоска – Pаководител на Сектор за правни работи
  • Стела Бојаџиев – Pаководител на Сектор за маркетинг и продажба
  • Стефан Георгиев – Раководител на Сектор за администрирање на сметки
  • Гоце Дрнев – Раководител на Сектор за информатика