Side Area Logo
Добро дојдовте на нашата веб страна
Поврзи се со нас
 

Нашиот тим

Тимот на КБ Прво пензиско друштво е составен од стручни и динамични лица со богато искуство во повеќе области од доменот на работа како што се инвестирањето, финансиите, управувањето со ризици и сл.

Основните начела кон кој се придржуваме во нашето работење се:

Фокус кон клиентите – членовите

Перфекционизам во работењето

Интегритет

Лидерство

Тимска работа

Почитување на луѓето и околината

Менаџмент на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје:
  • Претседател и член на Управен одбор – Весна Стојановска
  • Член на Управен одбор – Иван Стојановиќ
Раководни лица:
  • Билјана Русомарова – Раководител на Сектор за сметководство и финансии
  • Горан Мартиноски – Раководител на Сектор за управување со средствата
  • Марија Спасев – Раководител на Сектор за управување со ризици
  • Зоран Илиевски – Раководител на Сектор за внатрешна ревизија
  • Елизабета Коцев – Раководител на Сектор за администрирање на сметки
  • Сузана Бошковска Златаревска – Раководител на Сектор за маркетинг и агентска мрежа
  • Живко Атанасов – Раководител на Сектор за ИТ
  • Нада Андоновска – Раководител на Сектор за правни работи, човечки ресурси и секретаријат