Side Area Logo
Добро дојдовте на нашата веб страна
Поврзи се со нас
 

Новости

„Замени и засади“ – КБ Прво пензиско друштво АД Скопје прослави 18 години постоење

КБ Прво пензиско друштво АД Скопје во мај годинава одбележува 18 години како дел од реформираниот пензиски систем, а низата успеси ги прослави во неделата (21.05.2023), во Градскиот парк во Скопје на Школка, каде се одржа настанот „Замени и засади” . На настанот присуствуваа вработени, многу членови, пријатели

ПОВЕЌЕ

КБ Прво пензиско друштво АД Скопје слави 18 години успешна и посветена работа во доменот на пензиско осигурување

18 години успешна и посветена работа, 18 години управување со средствата на членовите, 18 години создавање вредност. КБ Прво пензиско друштво АД Скопје во мај 2023 одбележува 18 години како дел од реформираниот пензиски систем, а низата успеси и зрелата лидерска позиција на пазарот ќе ги прослави

ПОВЕЌЕ

Најнови резултати од работењето на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Објавен е Месечниот билтен 4 на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување. Најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје можете да ги погледнете ТУКА, а за најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд –

ПОВЕЌЕ

Соопштение

Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС), ја известува пошироката јавност дека согласно закон членовите на задолжителните пензиски фондови кои навршиле стаж со кој се остварува намалување на старосната граница за пензионирање за најмалку една година согласно член 58-a од Законот за пензиското

ПОВЕЌЕ

Најнови резултати од работењето на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Објавен е Месечниот билтен 3. на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување. Најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје можете да ги погледнете ТУКА, а за најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд –

ПОВЕЌЕ

Оглас за вработување на стручен соработник за продажба (две лица)

Аплицирај на следниов линк Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) www.mapas.mk тел. 02/ 32 24 229.

ПОВЕЌЕ

Оглас за вработување на помлад стручен соработник во Сектор за администрирање со сметки (едно лице)

Аплицирај на следниов линк Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) www.mapas.mk тел. 02/ 32 24 229.

ПОВЕЌЕ

Оглас за вработување на деловен секретар и асистент на Управниот одбор (едно лице)

Аплицирај на следниов линк Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) www.mapas.mk тел. 02/ 32 24 229.

ПОВЕЌЕ

Најнови резултати од работењето на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Објавен е Месечниот билтен 02. на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување. Најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје можете да ги погледнете ТУКА, а за најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд –

ПОВЕЌЕ

Најнови резултати од работењето на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Објавен е Месечниот билтен 01. на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување. Најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје можете да ги погледнете ТУКА, а за најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд –

ПОВЕЌЕ