Side Area Logo
Добро дојдовте на нашата веб страна
Поврзи се со нас
 

Author: dejan

КБ Прво пензиско друштво АД Скопје слави 18 години успешна и посветена работа во доменот на пензиско осигурување

18 години успешна и посветена работа, 18 години управување со средствата на членовите, 18 години создавање вредност. КБ Прво пензиско друштво АД Скопје во мај 2023 одбележува 18 години како дел од реформираниот пензиски систем, а низата успеси и зрелата лидерска позиција на пазарот ќе ги прослави

ПОВЕЌЕ

Најнови резултати од работењето на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Објавен е Месечниот билтен 4 на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување. Најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје можете да ги погледнете ТУКА, а за најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд –

ПОВЕЌЕ

Соопштение

Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС), ја известува пошироката јавност дека согласно закон членовите на задолжителните пензиски фондови кои навршиле стаж со кој се остварува намалување на старосната граница за пензионирање за најмалку една година согласно член 58-a од Законот за пензиското

ПОВЕЌЕ

Најнови резултати од работењето на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Објавен е Месечниот билтен 3. на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување. Најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје можете да ги погледнете ТУКА, а за најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд –

ПОВЕЌЕ

Преку унапредување на животната средина, до сигурна финансиска иднина

Главна  и единствена дејност на пензиските друштва во системот на капитално финансирано пензиско осигурување претставува управувањето со задолжителните/доброволните пензиски фондови, нивно претставување пред трети лица, како и други дејности поврзани со управувањето. Пензиското друштво кое управува со задолжителните и доброволните пензиски фондови е должно средствата

ПОВЕЌЕ

Оглас за вработување на стручен соработник за продажба (две лица)

Аплицирај на следниов линк Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) www.mapas.mk тел. 02/ 32 24 229.

ПОВЕЌЕ

Оглас за вработување на помлад стручен соработник во Сектор за администрирање со сметки (едно лице)

Аплицирај на следниов линк Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) www.mapas.mk тел. 02/ 32 24 229.

ПОВЕЌЕ

Оглас за вработување на деловен секретар и асистент на Управниот одбор (едно лице)

Аплицирај на следниов линк Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) www.mapas.mk тел. 02/ 32 24 229.

ПОВЕЌЕ

Најнови резултати од работењето на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Објавен е Месечниот билтен 02. на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување. Најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје можете да ги погледнете ТУКА, а за најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд –

ПОВЕЌЕ

Најнови резултати од работењето на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Објавен е Месечниот билтен 01. на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување. Најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје можете да ги погледнете ТУКА, а за најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд –

ПОВЕЌЕ