Side Area Logo
Добро дојдовте на нашата веб страна
Поврзи се со нас
 

Известување за намалување надоместоци во задолжителен фонд

Известување за намалување надоместоци во задолжителен фонд

На 1.1.2019 година КБ Прво пензиско друштво АД Скопје изврши намалување на надоместокот на уплатените придонеси , ова намалување директно значи и намалување на трошоците на членовите на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје .

[:]

Нема коментари

Коментарите се не достапни во моментов