Side Area Logo
Добро дојдовте на нашата веб страна
Поврзи се со нас
 

Новости

Најнови резултати од работењето на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Објавен е Месечниот билтен 04 1на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување. Најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје можете да ги погледнете ТУКА2, а за најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд –

ПОВЕЌЕ

Најнови резултати од работењето на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Објавен е Месечниот билтен 03 1на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување. Најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје можете да ги погледнете ТУКА2, а за најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд –

ПОВЕЌЕ

Најнови резултати од работењето на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Објавен е Месечниот билтен 02 1на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување. Најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје можете да ги погледнете ТУКА2, а за најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд –

ПОВЕЌЕ

Најнови резултати од работењето на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Објавен е Месечниот билтен 01 1на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување. Најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје можете да ги погледнете ТУКА2, а за најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд –

ПОВЕЌЕ

Најнови резултати од работењето на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Објавен е Месечниот билтен 12 1на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување. Најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје можете да ги погледнете ТУКА2, а за најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд –

ПОВЕЌЕ

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИЗМЕНА НА СТАТУТОТ НА КБ ПРВ ОТВОРЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД – СКОПЈЕ

КБ Прво пензиско друштво АД Скопје изврши измени на Статутот на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје со кој управува. Измената на Статутот на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје се однесува на намалување на надоместокот од уплатените придонеси на КБ Прв

ПОВЕЌЕ

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ ОД УПЛАТЕНИ ПРИДОНЕСИ НА КБ ПРВ ОТВОРЕН ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД – СКОПЈЕ

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Почнувајќи од 01.01.2024 година висината на надоместокот од придонеси на КБ Прв отворен задолжителен пензиски – фонд Скопје ќе изнесува 1,80%* од уплатените придонеси, наместо претходно важечкиот 1,90%*.   Ова намалување директно подразбира намалување на трошоците на членовите на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје. [/vc_column_text][vc_column_text

ПОВЕЌЕ