Side Area Logo
Добро дојдовте на нашата веб страна
Поврзи се со нас
 

Новости

КБ Прво Пензиско Друштво во склоп на кампањата “Замени и засади” посади 2500 садници

Скопје, 29.11.2021г. - КБ Прво Пензиско Друштво, во склоп на кампањата “Замени и засади”, на 25-ти ноември засади 2500 садници во пределот на местото Пезово, Кумановско. “Замени и засади” е кампања која започна на 7 Јули, преку која КБ Прво Пензиско Друштво ги охрабри своите членови

ПОВЕЌЕ

Најнови резултати од работењето на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Објавен е  Месечниот билтен 10. на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување. Најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопјеможете да ги погледнете ТУКА , а за најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд –

ПОВЕЌЕ

КБ Прво со нова модерна веб страна

Во согласност со динамичните промени на модерното деловно работење, како и промената на навиките на луѓето и целокупното општество, КБ Прво Пензиско Друштво го прифати предизвикот и подготви нова, комплетно редизајнирана веб страна со цел на најдобар начин да одговори на  технолошките промени што ги

ПОВЕЌЕ

Најнови резултати од работењето на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Објавен е  Месечниот билтен 09. 1 на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување. Најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје можете да ги погледнете ТУКА 2, а за најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен доброволен пензиски

ПОВЕЌЕ

Најнови резултати од работењето на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Објавен е Месечниот билтен 08.2021 1 на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување. Најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје можете да ги погледнете ТУКА 2, а за најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје кликнете ТУКА 3. КБ Прво пензиско

ПОВЕЌЕ

Најнови резултати од работењето на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Објавен е Месечниот билтен 07.2021 1 на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување. Најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје можете да ги погледнете ТУКА 2, а за најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје кликнете ТУКА 3. КБ Прво пензиско

ПОВЕЌЕ

Најнови резултати од работењето на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Објавен е Месечниот билтен 06.2021 1 на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување. Најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје можете да ги погледнете ТУКА 2, а за најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје кликнете ТУКА 3. КБ Прво пензиско

ПОВЕЌЕ

Замени и засади

Заменете го зелениот плик со добивање на вашиот годишен извештај по пат на електронска пошта и заштитете ја животната средина! Повеќе зеленило, почист воздух, подобрување на здравјето на граѓаните, подобрување на микроклимата, зачувување на биолошката разновидност и уште многу други придобивки се впишуваат на листата позитивни

ПОВЕЌЕ

Најнови резултати од работењето на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Објавен е Месечниот билтен 05.2021 1 на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување. Најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје можете да ги погледнете ТУКА 2, а за најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје кликнете ТУКА 3. КБ Прво пензиско

ПОВЕЌЕ

СООПШТЕНИЕ

Весна Стојановска останува Претседател и член на Управниот Одбор на КБ Прво Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување - МАПАС на седницата одржана на 27.04.2021 година даде одобрение за реизбор на Весна Стојановска за член на Управниот одбор на КБ

ПОВЕЌЕ