Side Area Logo
Mirë se vini në faqen tonë të internetit
Lidhu me ne

Për ne

„E ardhmja sot“, do të thotë planifikimin e jetës tonë sot, me përgjegjësi drejt të ardhmes sonë dhe të të dashurve tanë. Investimi në fondet e pensioneve me të cilat menaxhon KB Shoqëria e parë pensionale është investimi në të ardhmen e vet. KB shoqëria e parë pensionale rezultoi nga reformat në sistemin pensional në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe veprimtaria e tyre bazë është menaxhimi me fondet pensionale.

Qëllimi ynë është të krijojmë vlerë për anëtarët e fondeve me të cilët menaxhojmë, të mbrojmë interesat e tyre, të mundësojmë siguri të mjeteve të tyre dhe të krijojmë fitim me investim të përshtatshëm.

Vizioni ynë është se KB Shoqëria e parë pensionale të jetë lider në tregun e sigurimeve pensionale në Republikën e Maqedonisë së Veriut, e njohur për parimet e saj etike, ekspertizës dhe profesionalizmit të lartë në punë, me të vetmin qëllim arritjen e përfitimit për të gjithë anëtarët e saj.

Më shumë

KB Fondi pensional i parë i hapur dhe i detyrueshëm

70940.27
MILIONA DENARË
274.165303
VLERA E NJËSIVE KONTABILITET
278684
ANËTARËT

Burim: www.mapas.mk – Buletin mujor 03.2024

KB Fondi pensional i parë dhe i hapur vullnetar

1813.56
MILIONA DENARË
222.452526
VLERA E NJËSIVE KONTABILITET
17207
ANËTARËT

Burim: www.mapas.mk – Buletin mujor 03.2024

PRIORITETET TONA

Duke punuar në realizimin e qëllimit të saj, KB Shoqëria e parë pensionale, të gjithë anëtarëve ekzistues dhe të ardhshëm të fondeve u ofron:

SIGURI

duke punuar në përputhje me dispozitat e rrepta ligjore, si dhe për shkak të kontrollit nga ana e institucioneve që janë përfshirë në sistemin pensional të reformuar (Agjencia për mbikëqyrje të sigurimit pensional me financim kapital dhe Banka mbajtës)

STABILITET

për shkak se KB Shoqëria e parë pensionale del nga partneriteti i Skupina Prvazavarovalniski holding d.d. Ljubljana dhe Banka Komerciale SHA Shkup, të cilat krijuan bashkim ideal të sigurisë me traditë të gjatë bankare, njohuri dhe përvojë në menaxhimin me fondet pensionale

SPECIALIZIM NË PUNË

për shkak se me Shoqërinë udhëheqin persona të cilët janë profesionalistë dhe me përvojë, dhe veprimtaria e tyre bazë është menaxhim me fondet pensionale

ORGANIZIM DHE DISPONUSHMËRI

për shkak se disponon me një rrjet të gjerë të e të përhapur të agjentëve të trajnuar, përmes të cilëve çdo qytetar mund të marë informacione të sakta në lidhje me produktin që ofron

TRANSPARENCË NË PUNË

për shkak se gjithmonë jemi të hapur për komunikim dhe në dispozicion për anëtarët, të cilët në çdo kohë kanë vështrim në mjetet e tyre dhe në shumimin e tyre

KB SHOQËRIA E PARË PENSIONALE SHA SHKUP

Pagesë e vogël, investim i madh – Kursimet tuaja, paguajini në llogarinë individuale në fondin vullnetar pensional, sepse dhe një pagesë e vogël mund të bëhet lehtësisht investim i madh

E ardhmje sot!

KB SHOQËRIA E PARË PENSIONALE SHA SHKUP

Kur është koha më e mirë që të mbillni një pemë? Menjëherë! Gjithashtu është më mirë që menjëherë të filloni edhe të kurseni!

E ardhmje sot!

KB SHOQËRIA E PARË PENSIONALE SHA SHKUP

Pensionimi ju duket larg – Nëse është ashtu filloni menjëherë të paguani për pension shtesë

E ardhmje sot!

A ju pëlqen KB PRVO? Bëhuni anëtar.

Si të bëheni anëtar? Na kontaktoni sot!

MIRE SE ERDHET NE KB SHOQËRIA E PARË PENSIONALE

E ardhmje sot!

FJALOR
LINQE TË DOBISHME