Side Area Logo
Добро дојдовте на нашата веб страна
Поврзи се со нас
 

Author: Ivana Stankovski

Најнови резултати од работењето на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Објавен е Месечниот билтен 12. на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување. Најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје можете да ги погледнете ТУКА, а за најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд –

ПОВЕЌЕ

Најнови резултати од работењето на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Објавен е Месечниот билтен 04. на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување. Најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје можете да ги погледнете ТУКА, а за најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд –

ПОВЕЌЕ

Најнови резултати од работењето на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Објавен е Месечниот билтен 03. на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување. Најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје можете да ги погледнете ТУКА, а за најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд –

ПОВЕЌЕ

Соопштение

Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС), ја известува пошироката јавност дека согласно закон членовите на задолжителните пензиски фондови кои навршиле стаж со кој се остварува намалување на старосната граница за пензионирање за најмалку една година согласно член 118 став (3) од Законот

ПОВЕЌЕ

Најнови резултати од работењето на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Објавен е Месечниот билтен 02. на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување. Најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје можете да ги погледнете ТУКА, а за најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд –

ПОВЕЌЕ

Интервју Мартиноски: Одговорното ESG инвестирање е во фокусот на КБ Прво како општествено одговорна компанија

Одржливиот начин на работење, или попознат како ESG во светски рамки, е стратешка определба на компаниите да се фокусираат своите активности да ги реализираат на начин кој нема да му наштети на окружувањето, но уште повеќе да бидат од корист за заедницата во која функционираат.

ПОВЕЌЕ

Најнови резултати од работењето на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Објавен е Месечниот билтен 01. на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување. Најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје можете да ги погледнете ТУКА, а за најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд –

ПОВЕЌЕ

Најнови резултати од работењето на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Објавен е Месечниот билтен 12. на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување. Најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје можете да ги погледнете ТУКА, а за најновите резултати од работењето на КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд –

ПОВЕЌЕ

За успехот на една жена не постои една унифицирана формула

Интервју со Весна Стојановска, генерален директор на КБ Прво пензиско друштво во кое зборува за лидерската позиција на Друштвото на пазарот на пензиски фондови во државата и за новината воведена минатата година а тоа е имплементирањето на концептот на одговорно инвестирање, познато и како ESG-

ПОВЕЌЕ

Милошевски: Глобалната пандемија допринесе да сè поголем број лица активно размислуваат за штедење

Интервју Милошевски, КБ Прво Пензиско Друштво: Глобалната пандемија допринесе да сè поголем број лица активно размислуваат за штедење и да се интересираат за доброволниот пензиски фонд Влијанието на пандемијата се почувствува во сите сегменти од нашето функционирање, со промени кои најчесто имаа негативен тек. Но, она

ПОВЕЌЕ