Side Area Logo
Mirë se vini në faqen tonë të internetit
Lidhu me ne
 

Ekipi ynë

Ekipi i KB Shoqërisë së parë pensionale është përbërë nga njerëz profesional dhe dinamik me përvojë të pasur në fushën e investimit, financave, rreziqeve financiare, menaxhimit me mjetet financiare dhe pagimit të pensioneve dhe kontributeve pensionale.

Parimet themelore që ndjekim në punën tonë janë:

Fokusi tek klientët – anëtarët e fondeve me të cilët menaxhojmë

Perfeksionim në punë

Integritet

Udhëheqje

Punë ekipi dhe

Respektimi i njerëzve dhe mjedisit

Menaxhimi i KB Shoqërisë së parë pensionale SHA Shkup:
  • Vesna Stojanovska – Presidenti dhe Anëtar i Bordit të Drejtorëve – Menaxher i Përgjithshëm
  • Predrag Miloshevski  – Anëtar i Bordit drejtues – Drejtor i dytë gjeneral
Udhëheqësit:
  • Biljana Rusomarova – Shef i Departamentit të Kontabilitetit dhe Financës
  • Goran Martinoski – Udhëheqës i Departamentit për menaxhimin e fondeve
  • Marija Spasev – Udhëheqës i Departamentit për menaxhimin e riskut
  • Zoran Ilievski – Udhëheqës i Departamentit për revizion të brendshëm
  • Stefan Georgiev- Udhëheqës i sektorit të Administrimit të llogarive
  • Goce Drnev – Udhëheqës i sektorit të Administrimit të informatikës
  • Suzana Boshkovska Zlatarevska – Udheheqës I Departamentit të Marketingut dhe rrjetit të agjentëve