Side Area Logo
Добро дојдовте на нашата веб страна
Поврзи се со нас

Брошура ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД

КБ ПРВО ПЕНЗИСКО ДРУШТВО - ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД
Брошура ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД

СО РЕФОРМАТА НА ПЕНЗИСКИОТ СИСТЕМ ВО
2003 ГОДИНА, ПОКРАЈ ПИОСМ, СЕ ВОСПОСТАВУВА
ПОВЕЌЕСЛОЕН ПЕНЗИСКИ СИСТЕМ СОСТАВЕН ОД
ВТОР И ТРЕТ СТОЛБ.

Client

Technolux Solutions