Side Area Logo
Добро дојдовте на нашата веб страна
Поврзи се со нас

Оглас за вработување на деловен секретар и асистент на Управниот одбор (едно лице)

Аплицирај на следниов линк

Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) www.mapas.mk тел. 02/ 32 24 229.

Нема коментари

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР