Side Area Logo
Добро дојдовте на нашата веб страна
Поврзи се со нас

Оглас за вработување на помлад стручен соработник во Сектор за администрирање со сметки (едно лице)

Аплицирај на следниов линк

Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) www.mapas.mk тел. 02/ 32 24 229.

Нема коментари

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР