Side Area Logo
Добро дојдовте на нашата веб страна
Поврзи се со нас
 

Промени во Управниот одбор на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Промени во Управниот одбор на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Надзорниот одбор на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје го избра Иван Стојановиќ за член на Управниот одбор на Друштвото, а Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување – МАПАС го одобри изборот и тој ќе ја извршува функцијата почнувајќи од 08.07.2023 година со мандат од четири години.

Иван Стојановиќ e дипломиран економист со повеќе од десет години менаџерско искуство на различни раководни позиции, во областа на банкарството и финансиите, со фокус на корпоративното банкарство и управувањето со кредитен ризик. На местото член на Управниот одбор во КБ Прво пензиско друштво доаѓа од позицијата директор на Дирекцијата за управување со кредитен ризик – Шпаркасе банка АД Скопје.

Покрај Иван Стојановиќ, како член на Управниот одбор на Друштвото, позицијата претседател и член на Управниот одбор на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје останува доверена на Весна Стојановска, која е на челната позиција од 2016 година.

КБ Прво пензиско друштво АД Скопје произлезе од реформите во пензискиот систем во Република Северна Македонија и негова основна дејност е управување со пензиските фондови. Оваа година прослави 18 години постоење и во моментов во него работат околу 40 вработени.

Супервизор на капиталното финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС).

www.mapas.mk Тел.: 02/ 32 24 229

Нема коментари

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР