Side Area Logo
Добро дојдовте на нашата веб страна
Поврзи се со нас
 

Нашиот тим

Нашиот тим

Тимот на КБ Прво пензиско друштво е составен од стручни и динамични лица со богато искуство во областа на инвестирањето, финансиите, финансиските ризици и  управувањето со финансиски средства.
Основните начела кон кој се придржуваме во нашето работење се:

1.Фокус кон клиентите – членовите на фондовите со кои управуваме;
2.Перфекционизам во работењето;
3.Интегритет;
4.Лидерство;
5.Тимска работа и
6.Почитување на луѓето и околината

Менаџментот на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје го сочинуваат:

Весна Стојановска – Генерален директор и претседател на Управен одбор

Филип Николоски – Втор Генерален директор и член на Управен одбор

Раководни лица:

• Билјана Русомарова – Раководител на Сектор за сметководство
• Горан Мартиноски – Раководител на Сектор за управување со средствата
• Марија Спасев – Раководител на Сектор за управување со ризици
• Никола Глигоровски – Раководител на Сектор за внатрешна ревизија
• Горан Наумовски – Раководител на Сектор за информатика
• Натка Самоиловска – Раководител на Сектор за администрирање на сметки
• Андријана Зариоска –Pаководител на Правна служба

Нема коментари

Коментарите се не достапни во моментов