Side Area Logo
Добро дојдовте на нашата веб страна
Поврзи се со нас
 

Високите стапки на инфлација, особено во Соединетите Американски Држави, доведоа до волатилност на финансиските пазари во месец мај. Сепак, смирувачките тонови на централните банки ги стабилизираа пазарите и го продолжија позитивниот тренд на акциските индекси.

Во прилог е месечниот извештај за пазарите за мај 2021 година, што КБ Прво пензиско друштво го подготви за Вас.

Месечен извештај за финансиските движења

Нема коментари

Коментарите се не достапни во моментов