Side Area Logo
Добро дојдовте на нашата веб страна
Поврзи се со нас
 

Продажна мрежа

Продажна мрежа

КБ Прво пензиско друштво АД Скопје овозможува брз и едноставен пристап на потенцијалните членови за склучување на договор за членство преку голем број на продажни места во Комерцијална банка АД Скопје.
Секое лице кое сака да потпише договор за членство во Пензиските фондови со кој управува КБ Прво пензиско друштво АД Скопје, како и сите заинтересирани лица, имаат право на увид во Информативните проспекти, Статутите на Пензиските фондови и Ревидираните финансиски извештаи на Друштвото и Фондовите со кои тоа управува и истите можат да ги добијат на самото продажно место. 
Во своите продажните места, КБ Прво пензиско друштво АД Скопје има доставено и огласна табла со кратки информации за главните податоци што се однесуваат на Друштвото и Пензиските фондови како и листа на одговорни лица, каде одговорните лица за целата продажна мрежа и продажното место се наведени со име и презиме, адреса и телефонски броеви на кои тие се достапни.
Договор за членство во Задолжителниот и Доброволниот пензиски фонд со кои управува КБ Прво пензиско друштво АД Скопје може да се склучи на следните продажни места на Друштвото:
продажни места адреса телефон
Во Скопје
1 КБ Прво пензиско друштво АД Скопје Ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.6 02 3 243 777
Комерцијална банка АД Скопје
2 Централа – КБ2 Орце Николов бр.3, 1000 Скопје 02 3 168 168
3 Експозитура ГТЦ ГТЦ Скопје, локал 6 д.е. 267 02 3 165 906
4 Експозитура Драчево Ул.Ужичка Република лок. 285 Скопје 02 2 791 032
5 Експозитура Буњаковец Булевар  Партизански Одреди бр. 27А Скопје 02 3 228 516
Во други градови
Комерцијална банка АД Скопје
6 Филијала Велес 8-ми Септември бр.59/1 Велес 02 3 167 570
7 Филијала Кочани Кеј на Револуција бр.1 Кочани 033 271 631
8 Филијала Куманово Плоштад Маршал Тито бр.12 Куманово 02 3 167 333
9 Филијала Охрид Партизанска бр.24 Охрид 02 3 167 402
10 Филијала Прилеп Мице Козар бр.1 А Прилеп 02 3 167 510
11 Филијала Штип Маршал Тито бр.10 Штип 02 3 167 540
12 Филијала Кавадарци Маршал Тито бр.14 Б Кавадарци 043 413 856
13 Филијала Битола Никола Тесла бр.18. Битола 02 3 167 441
14 Филијала Тетово Видое Смилески Бато бр.60 Тетово 044 344 211
15 Филијала Гостивар Ул. Гоце Делчев бр.89 Гостивар 042 212 883
16 Експозитура Гевгелија Гевгелиски партизански одреди бр.4/2-1 Гевгелија 034 217 071
17 Експозитура Делчево Бул. Македонија бр.45 Делчево 033 412 356
18 Експозитура Кичево Бул. Ослободување б.б. Кичево 045 228 384
19 Експозитура Радовиш Ул. 22 Октомври  бр.19/2 Радовиш 032 630 595
Нема коментари

Коментарите се не достапни во моментов