Side Area Logo
Добро дојдовте на нашата веб страна
Поврзи се со нас
 

Зголемувањето на бројот на активни Ковид-19 случаи во Европа, неизвесностите што произлегуваат од претседателските избори во Соединетите Американски Држави, како и сè побројните анализи за можна корекција на цените на акциите на технолошките компании, доведоа до голема волатилност на финансиските пазари и намалување на вредноста на индексот на глобалниот пазар на капитал (MSCI ACWI) во текот на октомври.

Во прилог е месечниот извештај за пазарите за октомври 2020 година, што КБ Прво пензиско друштво го подготви за вас:

Месечен извештај за финансиските движења

Нема коментари

Коментарите се не достапни во моментов