Side Area Logo
Добро дојдовте на нашата веб страна
Поврзи се со нас
 

Месец јануари го одбележа потресот на берзите кој беше резултат на постовите на социјалните медиуми (Reddit’s, WallStreetBets и сл.), предизвикувајќи остар раст на цената на акциите на некои компании, како: GameStop, AMC и BlackBerry – спротивно на стратегијата и очекувањата на големите хеџ-фондови.

Во прилог е месечниот извештај за пазарите за јануари 2021 година, што КБ Прво пензиско друштво го подготви за Вас:

Месечен извештај за финансиските движења

Нема коментари

Коментарите се не достапни во моментов