Side Area Logo
Mirë se vini në faqen tonë të internetit
Lidhu me ne
 

Kërkoni agjent

Bashkohuni shpejt dhe lehtë!

Bashkohuni shpejt dhe lehtë!

Bashkohuni shpejt dhe lehtë!

Bashkohuni shpejt dhe lehtë!

  • Hapi 1
  • Hapi 2
  • Hapi 3
  • Hapi 4

Fondi pensional

Zgjidhni fondin

Informacioni i kontaktit

Ju lutemi shkruani detajet tuaja të kontaktit

DEKLARATË PËR PAJTUESHMËRI PËR PËRPUNIMIN E TË DHËNAVE PERSONALE

Me plotësimin e këtij formulari jepni PAJTUESHMËRINË tuaj KB Shoqëria e parë pensionale AD Shkup të mbledhë dhe të kryejë përpunimin e të dhënave tuaja personale, në pajtueshmëri me Ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale, dhe për anëtarësim në fondin e detyrueshëm dhe/ose vullnetar pensional.


Ju keni të drejtë korrigjimi së të dhënave, të drejtë që ta kufizoni përpunimin e të dhënave tuaja personale dhe të drejtë absolute që ta tërhiqni pajtueshmërinë tuaj në çdo kohë, nëpërmjet kërkesës për shqyrtim, korrigjim dhe fshirje të të dhënave që janë dhënë paraprakisht, kërkesë të cilën mund ta dorëzoni nëpërmjet postës elektronike contact@kbprvo.com.mk ose në vendet e shitjes së KB Shoqërisë së parë pensionale AD Shkup.


Kjo deklaratë për pajtueshmëri është e vlefshme nga dita e plotësimit të saj dhe e njëjta vlen deri në revokimin e saj nga ana e dhënësit të pajtueshmërisë.


JAM I/E PAJTUAR QË:


JAM I/E PAJTUAR QË TË FITOJ NJOFTIME PËR:


NË MËNYRAT E MËPOSHTME:


JAM BARTËS I FUNKSIONIT PUBLI

DEKLAROJ QË JAM I/E NJOHUR ME PROCEDURËN PENALE PËR MASHTRIM, NË RAST SE KJO DEKLARATË REZULTON E PASAKTË DHE E PAPLOTË.

Informacion shtese

Dokumentet:

Bashkangjit një dokument

Max. size: 128.0 MB

Dokumentet

Nënshkrimi

Politika e privatësisë