Side Area Logo
Mirë se vini në faqen tonë të internetit
Lidhu me ne
 

Prjeti i shitjeve

Prjeti i shitjeve

KB Shoqëria e parë pensionale SHA Shkup me rrjetin e saj të shpërndarë të pikave të shitjes mundëson qasje të shpejtë dhe të thjeshtë tek shërbimet që ofron.

Të gjithë personat e interesuar, kanë të drejtë të kontrollojnë prospektet informative, statutet e fondeve pensionale dhe raportet  e audituara financiare të Shoqërisë dhe fondeve me të cilat menaxhon dhe të njëjtat mund ti fitojë në vendin e shitjes.

Në pikat shitëse të saj, KB Shoqëria e parë pensionale SHA Shkup, kanë paraqitur dhe bord buletini me informacione të shkurtra për të dhënat kryesore që kanë të bëjnë me Shoqërinë dhe fondet pensionale me të cilat menaxhon, si dhe listë të personave përgjegjës – agjentë të shoqërisë që do ti përgjigjen kërkesave Tuaja.