Side Area Logo
Mirë se vini në faqen tonë të internetit
Lidhu me ne
 

Skadon afati për dorëzimin e Deklaratës për anëtarët me stazh të benificuar

Skadon afati për dorëzimin e Deklaratës për anëtarët me stazh të benificuar

NjOFTIM

Skadon afati për dorëzimin e Deklaratës për anëtarët me stazh të benificuar

 

Agjencia për mbikëqyrje të financimit kapital të sigurimit pensional (MAPAS), informon publikun е gjerë se skadon afati për dorëzimin e Deklaratës për vazhdimin e anëtarsimit në fondin e detyrueshëm pensional.

Sipas ndryshimeve ligjore të 2 shtatorit 2019 anëtarët e Fondeve të detyrueshëm pensional, që kanë marrë tashmë shërbimin që arrijnë të ulin moshën e pensionimit për të paktën një vit pajtueshmëri me nenin 118 paragrafi  (3) i Ligjit për sigurim pensional dhe invalidor , kanë të drejtë të zgjedhin nëse do të vazhdojnë anëtarësimin e tyre në  fondin e detyrueshëm pensional më së voni deri më 30 nëntor të vitit 2019.

Përzgjedhja kryhet me deklaratë të shkruar,  për deri sa  anëtarët në këtë afat të caktuar, nuk e shfrytëzojnë të  drejtën e tyre të përzgjedhjes, anëtarësia në fondin e detyrueshëm pensional do t’iu ndërpritet më 1 dhjetor 2019. Pas përfundimit të anëtarësisë në Fondin e detyrueshëm pensional, Shoqëria Pensionale transferon shumën e përgjithshme të llogarisë individuale të këtyre anëtarëve në Fondin e detyrueshëm pensional  dhe invalidor të  Maqedonisë së  Veriut  (Fondi i FSPIMV ). Anëtarët të cilët nuk do të realizojnë të drejtën e tyre të zgjedhjes  mbeten të siguruar vetëm në Fondin e sigurimit pensional dhe invalidor të Maqedonisë së Veriut(Fondi  i  FSPIMV) nga i cili do të marrin pension.


NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.